Το χρυσό βραβείο στο διαγωνισμό της Zoover απονεμήθηκε στο ξενοδοχείο μας για το 2023.
Τα βραβεία του διαγωνισμού Zoover χορηγούνται κάθε χρόνο προσφέροντας αναγνώριση στα καλύτερα καταλύματα.
Η Zoover είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη ιστοσελίδα κριτικής διακοπών στην Ευρώπη, με σχόλια και απόψεις για καταλύματα και τουριστικούς προορισμούς.