Βράβευση από Holiday Check 2024

Βραβευτήκαμε και φέτος ως ένα από τα καλύτερα καταλύματα παγκοσμίως στο Holiday Check 2024