Διάκριση Holiday check 2022

Ευχαριστούμε τους Γερμανόφωνους καλεσμένους μας που και φέτος μας τίμησαν με υψηλή βαθμολογία!