Για μια ακόμα φορά το ξενοδοχείο μας βραβεύτηκε με το Green Key 2023.

Το Green Key είναι ένα οικολογικό σήμα ποιότητας για εγκαταστάσεις τουρισμού και αναψυχής.

Απονέμεται σε εγκαταστάσεις που πληρούν μια σειρά περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Η απονομή του Green Key αποδεικνύει την υπεύθυνη στάση της εγκατάστασης για το περιβάλλον και την κοινωνία.