Το ξενοδοχείο μας βραβεύτηκε για μια ακόμα φορά με το Green Key.

Το Green Key είναι ένα οικολογικό σήμα ποιότητας για εγκαταστάσεις τουρισμού και αναψυχής.

Απονέμεται σε εγκαταστάσεις που πληρούν μια σειρά περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Η απονομή του Green Key αποδεικνύει την υπεύθυνη στάση της εγκατάστασης για το περιβάλλον και την κοινωνία.